يکشنبه 7 خرداد 1402 _ 08 ذو القعدة 1444 _ 28 مه 2023
فارسی | English
  فرم ها و اطلاعات مربوط به اعضای هیات علمی
  • پایگاه های اعتبار سنجی مجلات پژوهشی
     پایگاه مجلات نمایه شده در https://jcr-clarivate-com.ezp.semantak.com                       JCR    
پایگاه مجلات نمایه شده درجهان اسلامISC                                       https://jcr.isc.ac/main.aspx
پایگاه مجلات معتبر وزارتین                                                              https://journals.msrt.ir/
پایگاه مجلات  https://mjl.clarivate.com/home                                                             ISI
نشريات علوم پزشكي                                                                                irisweb.ir//:https
 
  • شیوه نامه چاپ کتاب:

فرم ارزیابی کتاب توسط گروه آموزشی
آیین نامه نشر
فرآیند چاپ
فرم 1 ارزیابی تالیف کتاب (جدید)
فرم 2 ارزیابی ترجمه کتاب
فرم 3 درخواست ترجمه کتاب
فرم 4 داوری سوم

 
  • فرم ها و اطلاعات مربوط به تبدیل وضعیت (رسمی آزمایشی و رسمی قطعی):
  • فرم ها و اطلاعات مربوط به ارتقا علمی:

صورتجلسه كميسيون فرهنگي درخصوص ارتقاي مرتبه (کاربرگ ب، ماده یک)
گزارش‌نامه علمی (شناسنامه) عضو هيات­ علمي آموزشي متقاضی ارتقا مرتبه
شیوه نامه ارتقا

 

  • شیوه نامه فرصت مطالعاتی:

صفحه یک
صفحه دو
صفحه سه
صفحه چهار