دوشنبه 23 مهر 1397 _ 06 صفر 1440 _ 15 اکتبر 2018
فارسی | English
 
اعضا آنلاین : 2
امروز : 139
ديروز : 108
 
  آموزش دانشکده کشاورزی

آموزش دانشکده کشاورزی

رئیس آموزش:  مهندس کورش شمسکارشناس زراعت دانشگاه تبریز
ایمیل:  korooshsh@yahoo.com

داخلی 2520
فرمهای مورد نیاز: http://amozeshi.azaruniv.ac.ir/?PageID=25


 

 

 
 برنامه ترم جاری
 
 دانشجویان برتر