دوشنبه 23 مهر 1397 _ 06 صفر 1440 _ 15 اکتبر 2018
فارسی | English
 
اعضا آنلاین : 2
امروز : 161
ديروز : 108
 
  برنامه های درسی و امتحانی


برنامه های  درسی و امتحانی گروه ها در نیم سال اول سال تحصیلی 1396
 

گروه گیاه پزشکی                                                 1.pdf

گروه بیوتکنولوژی                                                   2.pdf

گروه زراعت                                                           3.pdf
 
 برنامه ترم جاری
 
 دانشجویان برتر