پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398 _ 20 شعبان 1440 _ 25 آوریل 2019
فارسی | English
تاریخ : دوشنبه 14 آبان 1397     |     کد : 97

ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در محل نمایشگاه بین المللی تبریز در تاریخ 10 آبان شروع به کار کرد. طرح دانشکده کشاوزی مربوط به سیستم آبیاری هوشمند کم هزینه بود. با توجه به وضعیت بحرانی منابع آب کشور و نیاز به خودکفایی در بخش کشاورزی، بکارگیری روشهای هوشمندسازی از گزینه های مدیریتی کارآمد می باشد. با بهبود بهره وری آب مقادیر زیادی از هزینه های تولید کشاورزی کاهش یافته و با تخمین دقیق میزان مصرف به اندازه نیاز آبی گیاه در جهت افزایش عملکرد محصول عمل می شود. هدف اصلی در پیاده سازی ایده جنبه اقتصادی آن میباشد که سعی در پیاده سازی قسمتهای مختلف با هزینه کم نسبت به موارد مشابه است. این سیستم قابلیت برنامه ریزی در ساعات معینی از شبانه روز را دارد  که با تعریف تاریخ و مدت آبیاری مورد نظر می توان دستگاه را برای آبیاری آماده نمود. همچنین استفاده از سنسورهای تعبیه شده قابلیت تنظیم نوسانات برقی را دارند.

بازگشت