پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398 _ 20 شعبان 1440 _ 25 آوریل 2019
فارسی | English
تاریخ : شنبه 28 مهر 1397     |     کد : 95

ارتقاء جناب آقای دکتر عیوضیان کاری از مرتبه استادیاری به دانشیاری

طی جلسه اخیر هیات ممیزه دانشگاه جناب آقای دکتر ناصر عیوضیان کاری هیات علمی گیاه پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند. این موفقیت را به ایشان تبریک گفته و آرزوی توفیق روزافزون برای ایشان را داریم.
 


PDF بازگشت