يکشنبه 27 آبان 1397 _ 10 ربيع الأول 1440 _ 18 نوامبر 2018
فارسی | English
تاریخ : شنبه 26 اسفند 1396     |     کد : 85

تصویب رشته کارشناسی ارشد گیاهان دارویی

اسفند 1396

شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان موافقت کرد.
بازگشت