جمعه 4 خرداد 1397 _ 10 رمضان 1439 _ 25 مه 2018
فارسی | English
تاریخ : شنبه 26 اسفند 1396     |     کد : 85

تصویب رشته کارشناسی ارشد گیاهان دارویی

اسفند 1396

شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان موافقت کرد.
بازگشت