پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398 _ 20 شعبان 1440 _ 25 آوریل 2019
فارسی | English
تاریخ : سه شنبه 7 شهريور 1396     |     کد : 69


    برنامه دروس گروه بیوتکنولوژی                       Biotechnology.pdf
 

     برنامه دروس گروه  گیاه پزشکی                    Plant protection.rar

      برنامه دروس گروه زراعت و گیاهان دارویی               Agronomy.pdf


      
برنامه دروس کارشناسی ارشد بیماری                                  11.pdf 

برنامه دروس کارشناسی ارشدحشره شناسی                             22.pdf

                     
 


PDF بازگشت