شنبه 27 بهمن 1397 _ 11 جمادى الثانية 1440 _ 16 فوریه 2019
فارسی | English
تاریخ : سه شنبه 7 شهريور 1396     |     کد : 69


    برنامه دروس گروه بیوتکنولوژی                       Biotechnology.pdf
 

     برنامه دروس گروه  گیاه پزشکی                    Plant protection.rar

      برنامه دروس گروه زراعت و گیاهان دارویی               Agronomy.pdf


      
برنامه دروس کارشناسی ارشد بیماری                                        11.pdf

برنامه دروس کارشناسی ارشدحشره شناسی                                 22.pdf

                     
 


PDF بازگشت