سه شنبه 29 مرداد 1398 _ 19 ذو الحجة 1440 _ 20 اوت 2019
فارسی | English
تاریخ : سه شنبه 7 شهريور 1396     |     کد : 69


    برنامه دروس گروه بیوتکنولوژی                       Biotechnology.pdf
 

     برنامه دروس گروه  گیاه پزشکی                    Plant protection.rar

      برنامه دروس گروه زراعت و گیاهان دارویی               Agronomy.pdf


      
برنامه دروس کارشناسی ارشد بیماری                                  11.pdf 

برنامه دروس کارشناسی ارشدحشره شناسی                             22.pdf

                     
 


PDF بازگشت