سه شنبه 21 آذر 1396 _ 24 ربيع الأول 1439 _ 12 دسامبر 2017
فارسی | English
تاریخ : سه شنبه 7 شهريور 1396     |     کد : 69

لیست دروس و برنامه امتحانی رشته های مختلف دانشکده کشاورزی در نیمسال تحصیلیبرنامه دروس و امتحانات گروه گیاه پزشکی                 1.pdf

برنامه دروس و امتحانات گروه بیوتکنولوژی                
2.pdf

برنامه دروس و امتحانات گروه زراعت                        3.pdf