جمعه 4 خرداد 1397 _ 10 رمضان 1439 _ 25 مه 2018
فارسی | English
تاریخ : يکشنبه 12 دي 1395     |     کد : 55

سخنراني جناب آقاي دكتر پ‍ژوهنده دانشيار گروه بيوتكنولو‍ژي

جناب آقاي دكتر پ‍ژوهنده دانشيار گروه بيوتكنولو‍ژي سخنراني علمي خود را تحت عنوان  چرا علايم بيماري هاي ويروسي شبيه بيماري هاي ژنتيكي است؟ در دانشكده كشاورزي ايراد نمودند.

بازگشت