دوشنبه 4 مهر 1401 _ 30 صفر 1444 _ 26 سپتامبر 2022
فارسی | English
تاریخ : دوشنبه 30 خرداد 1401     |     کد : 143

پذیرش طرح خانم دکتر لطف الهی در نخستین همکاری صندوق (INSF) و بنیاد ملی علوم طبیعی چین (NSFC)

اجرای یک طرح بین المللی مشترک بین دو دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه Nanjing Agricultural University کشور چین

اجرای یک طرح بین المللی مشترک بین دو دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه Nanjing Agricultural University کشور چین

در نخستین همکاری صندوق (INSF) و بنیاد ملی علوم طبیعی چین (NSFC)  ۲۷ طرح مشترک پژوهشی مورد حمایت قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) نخستین فراخوان مشترک INSF و NSFC در اردیبهشت ماه امسال در سه حوزه ریاضیات، علوم زیستی و علوم مواد اعلام شد. دراین فراخوان که با استقبال گسترده جامعه پژوهشی دو کشور مواجه شد، بالغ بر ۲۶۲ پیشنهادیه طرح پژوهشی به صندوق ارسال شد.
بنا بر این گزارش ۲۱۷ پیشنهاد به صورت مشترک از سوی ایران و چنین داوری شدند. فرایند ارزیابی علمی این پیشنهادیه‌ها در ایران با همکاری ۳۷۹ عضو هیأت علمی ایرانی که در هیچیک از طرح‌های پیشنهادی مشارکت نداشته‌اند صورت گرفت و در نهایت، برترین طرح‌های فراخوان با جمع بندی نظرات داوری صندوق و NSFC برگزیده شدند.
در این راستا، طرح بین المللی با عنوان "درخت زندگی ناحیه ای و مکانیسم تنوع زیستی Spatio - temporal  در کنه های گیاهخوار"
"The regional tree of life and mechanism of spatial-temple biodiversity in phytophagous mites"
مشترک بین دو دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه Nanjing Agricultural University چین در قالب نخستین فراخوان مشترک صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور(INSF) و بنیاد ملی علوم طبیعی چین (NSFC) توسط خانم دکتر پریسا لطف الهی ، عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در حال اجرا میباشد.


چاپ چاپ