سه شنبه 6 مهر 1400 _ 21 صفر 1443 _ 28 سپتامبر 2021
فارسی | English
تاریخ : شنبه 8 آذر 1399     |     کد : 131

بازدید رییس دانشگاه از دانشکده کشاورزی

ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر ولی زاده، روز شنبه 24 آبان ماه، از دانشکده کشاورزی بازدید و چند طرح را افتتاح نمود. در این بازدید، آسانسور دانشکده و کلاسهای سمینار افتتاح شدند. ضمن قدردانی از ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر ولیزاده، جا دارد از تلاش و همت مسئولین دانشکده به ویژه جناب آقای دکتر احمد آبادی، سرکار خانم دکتر مصلحی و مدیریت امور فنی دانشگاه تشکر کرد.چاپ چاپ