چهارشنبه 1 آبان 1398 _ 24 صفر 1441 _ 23 اکتبر 2019
فارسی | English
تاریخ : پنجشنبه 19 ارديبهشت 1398     |     کد : 107
اردیبهشت 1398

شانزدهمین دوره انتخابات شوراهای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی دانشکده کشاورزی با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر ولیزاده و مشارکت پررنگ دانشجویان در تاریخ 2/17/ 1398 در دانشکده کشاورزی برگزار شد.

با آرزوی توفیق روزافزون