پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398 _ 20 شعبان 1440 _ 25 آوریل 2019
فارسی | English
 
اعضا آنلاین : 0
امروز : 213
ديروز : 98
 
  توانمنديهاي گروه زراعت
 

·         تحقيق در زمينه فيزيولوژي و تكنولوژي بذر گياهان زراعي، دارويي و علف­هاي هرز از قبيل پيش تيمارهاي خاص، فرآوري، دورمانسي و ....

·         افزايش توليد گياهان زراعي در واحد سطح از طريق مكانيسم­هاي فيزيولوژيكي، بيوشيميايي و زراعي

·         شناخت مكانيسم هاي موثر در مقاومت گياهان زراعي و باغي به تنش هاي محيطي و ارائه راهبرداهاي كاربردي

·         توليد تجاري گياهان زراعي و باغي در دانشگاه

·         بررسي سازگاري گياهان دارويي در منطقه

·         معرفي، اهلي سازي و  توليد تجاري گياهان دارويي با برند دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

·         پژوهش در مورد فيزيولوژي و اكولوژي علف­هاي هرز

 
 برنامه ترم جاری
 
 دانشجویان برتر