يکشنبه 28 مرداد 1397 _ 08 ذو الحجة 1439 _ 19 اوت 2018
فارسی | English
 
اعضا آنلاین : 0
امروز : 55
ديروز : 324
 
  توانمنديهاي گروه زراعت
 

·         تحقيق در زمينه فيزيولوژي و تكنولوژي بذر گياهان زراعي، دارويي و علف­هاي هرز از قبيل پيش تيمارهاي خاص، فرآوري، دورمانسي و ....

·         افزايش توليد گياهان زراعي در واحد سطح از طريق مكانيسم­هاي فيزيولوژيكي، بيوشيميايي و زراعي

·         شناخت مكانيسم هاي موثر در مقاومت گياهان زراعي و باغي به تنش هاي محيطي و ارائه راهبرداهاي كاربردي

·         توليد تجاري گياهان زراعي و باغي در دانشگاه

·         بررسي سازگاري گياهان دارويي در منطقه

·         معرفي، اهلي سازي و  توليد تجاري گياهان دارويي با برند دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

·         پژوهش در مورد فيزيولوژي و اكولوژي علف­هاي هرز

 
 برنامه ترم جاری
 
 دانشجویان برتر