سه شنبه 6 مهر 1400 _ 21 صفر 1443 _ 28 سپتامبر 2021
فارسی | English
  فعالیت پژوهشی

دکتر حمید محمدی دانشیار گروه زراعت و گیاهان دارویی

واکنش های گیاهان به تنش های غیرزیستی: متابولیسم، تولید و پایداری


دکتر علی مهرور دانشیار گروه گیاه پزشکی

تالیف دو جلد کتاب: پسیل ها شناخت و رده بندی - مقدمه ای بر بیماری شناسی و کنترل میکروبی آفات
 

دکتر علی مهرور دانشیار گروه گیاه پزشکی

 Entomopathogenic viruses: mass production technology. 281-305. In: Borgio, J. F., Sahayaraj, K. and Susurluk, A. 2011 .


دکتر علی مهرور دانشیار گروه گیاه پزشکی

Studies on the nucleopolyhedrovirus of Helicoverpa armigera (Hübner), evaluation of its geographic isolates. 2012


دکتر ناصر عیوضیان  دانشیار گروه گیاه پزشکی

دو جلد کتاب تحت عنوان 
ساخت آسان درختان فیلوژنتیکی -کلادیستیک کامل، مقدمه­ای بر تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی.


 

دکتر پریسا لطف اللهی استادیار گروه گیاه پزشکی

 کتاب فرهنگ مصور اصطلاحات کنه شناسی با همکاری دکتر محمد خانجانی 
 

دکتر حمید محمدی دانشیار گروه زراعت و گیاهان دارویی

برگزیده شدن کتاب فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی به عنوان اثر شایسته در بیستمین دوره جایزه کتاب فصل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی