دوشنبه 14 آذر 1401 _ 11 جمادى الأولى 1444 _ 5 دسامبر 2022
فارسی | English
  فعالیت پژوهشی
 

 *فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی ترجمه دکتر حمید محمدی، کتاب برگزیده در بیستمین جایزه کتاب فصل وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی