دوشنبه 23 مهر 1397 _ 06 صفر 1440 _ 15 اکتبر 2018
فارسی | English
  آزمایشگاه گیاهان دارویی

نام کامل آزمایشگاه: آزمایشگاه گیاهان دارویی

سال تأسیس: 1392

مکان آزمایشگاه: طبقه دوم بلوک B دانشکده کشاورزی

مساحت:50 مترمربع 

زمینه تخصصی فعالیت: برگزاری بخش عملی دروس تخصصی مقاطع کارشناسی گروه­های دانشکده