سه شنبه 26 دي 1396 _ 29 ربيع الثاني 1439 _ 16 ژانویه 2018
فارسی | English
  آفات گیاهی

نام کامل آزمایشگاه: آزمایشگاه حشره ­شناسی و آفات گیاهی (آموزشی آفات گیاهی)

مکان آزمایشگاه: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه­پزشکی

زمینه تخصصی فعالیت: برگزاری بخش­های عملی و آزمایشگاهی دروس تخصصی دوره­های کارشناسی و کارشناسی­ارشد رشته­های دایر در گروه