پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398 _ 20 شعبان 1440 _ 25 آوریل 2019
فارسی | English
  آفات گیاهی

نام کامل آزمایشگاه: آزمایشگاه حشره ­شناسی و آفات گیاهی (آموزشی آفات گیاهی)

مکان آزمایشگاه: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه­پزشکی

زمینه تخصصی فعالیت: برگزاری بخش­های عملی و آزمایشگاهی دروس تخصصی دوره­های کارشناسی و کارشناسی­ارشد رشته­های دایر در گروه