جمعه 4 بهمن 1398 _ 29 جمادى الأولى 1441 _ 24 ژانویه 2020
فارسی | English
  معاون دانشکده

معاون دانشکده کشاورزی
خانم دکتر شلاله مصلحی

تلفن:  34327572-041   داخلی 2510

آدرس الکترونیکی: sh .moslehi @ yahoo. com