دوشنبه 14 آذر 1401 _ 11 جمادى الأولى 1444 _ 5 دسامبر 2022
فارسی | English
  معاون دانشکده

معاون دانشکده کشاورزی
آقای دکتر وحید سرابی
دانشیار گروه زراعت و گیاهان دارویی

تلفن:  34327572-041   داخلی 2510

آدرس الکترونیکی: sarabi @ azaruniv.ac.ir