يکشنبه 28 مرداد 1397 _ 08 ذو الحجة 1439 _ 19 اوت 2018
فارسی | English
  آزمایشگاه پاتولوژی حشرات

نام کامل آزمایشگاه: آزمایشگاه پاتولوژی حشرات

تاریخ تنظیم مشخصات: 12/07/94

مکان آزمایشگاه: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه­پزشکی

زمینه تخصصی فعالیت: انجام تحقیقات در راستای کنترل میکروبی و بیولوژیک آفات گیاهی، فیزیولوژی حشرات و مطالعات تاکسونومیک توسط اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه

شناسنامه تجهیزاتی آزمایشگاه پاتولوژی حشرات.docx