پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398 _ 20 شعبان 1440 _ 25 آوریل 2019
فارسی | English
 
اعضا آنلاین : 0
امروز : 208
ديروز : 98
 
  دانشجویان گروه زراعت و گیاهان داروئی


 دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت ورودی

اکرمی دیزج محمد

امیری­کیا فرزانه

جوادزاده رقیه

شمسی خطب طاهره

علی­نژاد سمیه

قهرمانی بکتاش بهمن

کاظمیان سپیده  93 دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت ورودی

همت علی حق وردی

عباس زینالی
دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت ورودی مهر90  

حمیدرضا باقرپور
 
سمیرا سامع

                            سمیرا کیانی 

                            امیر محمودی 
 برنامه ترم جاری
 
 دانشجویان برتر