سه شنبه 6 مهر 1400 _ 21 صفر 1443 _ 28 سپتامبر 2021
فارسی | English
 
  گروه زراعت

   گروه زراعت و گیاهان داروئیفعالیت­های پژوهشی و به دنبال آن آموزشی گروه به صورت غیر رسمی از سال 1388 و در قالب گروه کشاورزی آغاز گردید. در مهرماه 1390 اولین دانشجویان گروه در مقطع کارشناسی ارشد رشته زراعت پذیرش شدند. از اسفندماه 1390 با تأسیس دانشکده کشاورزی و تفکیک گروهها، فعالیت­های علمی گروه زراعت و گیاهان داروئی، شروع و هم اکنون به صورت مستقل ادامه دارد. در مهرماه سال 1391 مقطع کارشناسی رشته تولیدات گیاهی- گیاهان دارویی و معطر ایجاد گردید. گروه هم اکنون دارای 15 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 74 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی می­باشد. دکتر کامبیز عزیزپور، دکتر حمید محمدی، دکتر امیررضا صادقی، دکتر لمیا وجودی مهربانی،  دکتر وحید سرابی و دکتر سعید حضرتی شش عضو هیأت علمی ثابت گروه می­باشند.

با وجود یک آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی و یک آزمایشگاه گیاهان دارویی در گروه، بستر مناسبی برای انجام فعالیت­های آموزشی و نیز تحقیقات در زمینه تكنولوژي بذر، اکولوژی و فيزيولوژي گياهان زراعي، دارويي و علف­هاي هرز، شناسایی متغیرهای مورفولوژیکی، فيزيولوژيكي و بيوشيميايي موثر در مقاومت گياهان به تنش هاي محيطي، بررسی عوامل مؤثر در افزایش عملکرد و اجزای عملکرد گیاهان زراعی، شناسایی، خالص سازی و افزایش متابولیت­های ثانویه در گیاهان دارویی و نیز استفاده از خواص آللوپاتیک آنها در مباحث مختلف علوم کشاورزی مهیا می­ باشد.

بروشور گروه زراعت و اصلاح نباتات  Agrono.pdf
 

 
 
Print RSS
 
 
Print RSS
 
 
Print RSS
 
 
Print RSS