سه شنبه 6 مهر 1400 _ 21 صفر 1443 _ 28 سپتامبر 2021
فارسی | English
 
  گروه بيوتكنولوژي

                       گروه بيوتكنولوژي
                      
              مهندسي كشاورزي-بيوتكنولوژي گياهي

گروه بيوتكنولوژي گياهي از سال 1386 با ورود اعضاي هيات علمي متخصص فعاليت هاي پژوهشي خود را در قالب گروه كشاورزي در دانشگاه آغاز كرد. فعاليت هاي آموزشي گروه با پذيرش اولين دانشجويان در مهر ماه 1388 در مقطع كارشناسي ارشد شروع شده و با پذيرش دانشجويان مقطع كارشناسي از مهر ماه 1390 قوت گرفت.

با تشكيل دانشكده كشاورزي در دانشگاه و تفكيك گروه هاي آن، اولين مدير گروه در اسفند 1390 معرفي شده و  گروه رسما و به طور مستقل فعاليت هاي خود را ادامه داد. از مهر ماه 1396 اولین دوره دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی در گروه برقرار شد.
پس از شش دوره پذیرش دانشجوی کارشناسی بیوتکنولوژی کشاورزی و با تغیر عنوان رشته کارشناسی توسط وزارت علوم از مهرماه 1396 دانشجویان کارشناسی با عنوان رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی مشغول به تحصیل خواهند شد.  
در گروه بيوتكنولوژي پنج عضو هيئت علمي ثابت (دكتر احمدآبادي: دانشیار، دكتر تاري نژاد: دانشیار، دكتر پژوهنده: دانشیار، دکتر ولی زاده: استادیار و دکتر مجیدی: استادیار) مشغول فعاليت هستند.
اين گروه داراي يك آزمايشگاه آموزشی برای بخش عملی دروس و یک آزمایشگاه تحقيقاتي بيوتكنولوژي است كه عضو شبكه آزمايشگاه هاي علمي ايران (شاعا) مي باشد و داراي پروانه آزمايشگاه همكار اداره استاندارد استان در زمينه آزمايشات مولكولي است. گروه همچنين داراي آزمايشگاه كشت بافت، آزمايشگاه انتقال ژن و اتاقك رشد يا فيتوترون، اتاق  PCR و الكتروفورز مي باشد.

 گروه بيوتكنولوژي دانشگاه با وجود اعضاي هيات علمي جوان، فعال و متخصص و همچنين تجهيزات پيشرفته از پتانسيل هاي علمي بسيار خوب و قابل رقابت نه تنها در ايران بلكه در دنيا برخوردار است. پروژه هاي تحقيقاتي جديد و پيشرفته اي همچون توليد پروتئينهاي نوتركيب، توليد آنزيم، ايجاد گياهان ترانسژنيك مقاوم به بيماري ها، شوري و سرما، خاموش كردن ژن ها براي حصول صفات برتر، جداسازي و شناسايي ژن ها و توليد بانك هاي ژنوميك و cDNA موجودات مختلف در اين گروه در حال اجرا است. مقالات علمي خروجي گروه با بالاترين  ضريب تاثيرگذاري در دانشگاه در مجلات بسيار معتبر علمي اروپا و آمريكا چاپ مي شود.

.

Bio Brucheur 97.pptx    بروشور گروه بیوتکنولوژی

                                 

وضعیت فارغ التحصیلان ارشد بیوتکنولوژی    Bio.pdf

 
 
Print RSS
 
 
Print RSS
 
 
Print RSS
 
 
Print RSS