جمعه 30 تير 1396 _ 27 شوال 1438 _ 21 ژوئیه 2017
فارسی | English
  آمار سايت
اعضا آنلاین : 0
امروز : 78
ديروز : 203
 
 
  گروه بيوتكنولوژي

                       گروه بيوتكنولوژي
                      
              مهندسي كشاورزي-بيوتكنولوژي گياهي


گروه بيوتكنولوژي گياهي از سال 1386 با ورود اعضاي هيئت علمي متخصص فعاليتهاي پژوهشي خود را در قالب گروه كشاورزي در دانشگاه آغاز كرد
فعاليتهاي آموزشي گروه با پذيرش اولين دانشجويان در مهر ماه 1388 در مقطع كارشناسي ارشد شروع شده و با پذيرش دانشجويان مقطع كارشناسي از مهر ماه 1390 قوت گرفت
با تشكيل دانشكده كشاورزي در دانشگاه و تفكيك گروههاي آن، اولين مدير گروه در اسفند 1390 معرفي شده و  اكنون گروه رسما  و بطور مستقل فعاليتهاي خود را ادامه ميدهد

در گروه بيوتكنولوژي فعلا پنج عضو هيئت علمي ثابت (دكتر احمدآبادي، دكتر تاري نژاد، دكتر پژوهنده، خانم دکتر ولی زاده و دکتر مجیدی) مشغول فعاليت هستند.
اين گروه داراي يك آزمايشگاه تحقيقاتي بيوتكنولوژي است كه عضو شبكه آزمايشگاههاي علمي ايران (شاعا) ميباشد و داراي پروانه آزمايشگاه همكار اداره استاندارد استان در زمينه آزمايشات مولكولي است. گروه همچنين داراي آزمايشگاه كشت بافت، آزمايشگاه انتقال ژن و اتاقك رشد يا فيتوترون، اتاق PCR  و الكتروفورز ميباشد.
گروه بيوتكنولوژي دانشگاه با وجود اعضاي هيئت علمي جوان، فعال و متخصص و همچنين تجهيزات پيشرفته از پتانسيلهاي علمي بسيار خوب و قابل رقابت نه تنها در ايران بلكه در دنيا برخوردار است. پروژه هاي تحقيقاتي جديد و پيشرفته اي همچون توليد پروتئينهاي نوتركيب، توليد آنزيم، ايجاد گياهان ترانسژنيك مقاوم به بيماريها، شوري و سرما، خاموش كردن ژنها براي حصول صفات برتر ، جداسازي و شناسايي ژنها و توليد بانك هاي ژنوميك و cDNA موجودات مختلف در اين گروه در حال اجرا است. مقالات علمي خروجي گروه با بالاترين  ضريب تاثيرگذاري در دانشگاه در مجلات بسيار معتبر علمي اروپا و آمريكا چاپ ميشود.

 بروشور گروه بیوتکنولوژی مهر 1392

بروشور گروه بیو تکنولوژی مهر Biotec 94.pdf 1394