سه شنبه 26 دي 1396 _ 29 ربيع الثاني 1439 _ 16 ژانویه 2018
فارسی | English
 
اعضا آنلاین : 0
امروز : 99
ديروز : 199
 
  مدير گروه زراعت و گياهان دارويي

مدير گروه زراعت و گياهان داروئي

دكتر  امیر رضا صادقی بختوریاستاديار گروه زراعت و گياهان دارويي

تلفن داخلي:34327500-041 داخلی: 2506

پست الکترونيکی:  Sbakhtvari@azaruni.edu


اولین مدیر گروه: دکتر کامبیز عزیزپور از اسفند 90 تا شهریور 93
دومین مدیر گروه: دکتر حمید محمدی از مهر 93 تا مهر 94
سومین مدیر گروه: دکتر کامبیز عزیزپور از مهر 94 تا شهریور 96

 
 برنامه ترم جاری
 
 دانشجویان برتر