پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398 _ 20 شعبان 1440 _ 25 آوریل 2019
فارسی | English
 
اعضا آنلاین : 0
امروز : 197
ديروز : 98
 
  مدير گروه زراعت و گياهان دارويي

مدير گروه زراعت و گياهان داروئي

دكتر  امیر رضا صادقی بختوریاستاديار گروه زراعت و گياهان دارويي

تلفن داخلي:34327500-041 داخلی: 2506

پست الکترونيکی:  Sbakhtvari@azaruni.edu


اولین مدیر گروه: دکتر کامبیز عزیزپور از اسفند 90 تا شهریور 93
دومین مدیر گروه: دکتر حمید محمدی از مهر 93 تا مهر 94
سومین مدیر گروه: دکتر کامبیز عزیزپور از مهر 94 تا شهریور 96

 
 برنامه ترم جاری
 
 دانشجویان برتر