سه شنبه 30 آبان 1396 _ 03 ربيع الأول 1439 _ 21 نوامبر 2017
فارسی | English
  ریاست دانشکده

ریاست دانشکده كشاورزي


دکتر حمید محمدی

استادیار گروه زراعت و گیاهان دارویی 

تلفاکس مستقیم:34327572-041
تلفن: 34327500- 041  داخلی 2044

                             ایمیل: hmohammadi@azaruniv.edu                             
 

اولین رئیس دانشکده کشاورزی: دکتر محمد احمدآبادی از دیماه 90
دومین رئیس دانشکده کشاورزی: دکتر ناصر عیوضیان کاری از 18 مرداد ماه 93