چهارشنبه 1 آبان 1398 _ 24 صفر 1441 _ 23 اکتبر 2019
فارسی | English
  برنامه های درسی و امتحانی

برنامه های  درسی و امتحانی گروه ها در نیم سال اول سال تحصیلی 99-1398


گروه گیاه پزشکی                                         Plant Protection.rar       

گروه بیوتکنولوژی                                                Biotech.pdf

گروه زراعت                                                 Agronomy.pdf
 
 برنامه ترم جاری
 
 دانشجویان برتر