جمعه 15 فروردين 1399 _ 10 شعبان 1441 _ 3 آوریل 2020
فارسی | English
  برنامه های درسی و امتحانی

برنامه های  درسی و امتحانی گروه ها در نیم سال اول سال تحصیلی 99-1398


گروه گیاه پزشکی                                         Plant Protection.rar       

گروه بیوتکنولوژی                                                Biotech.pdf

گروه زراعت                                                 Agronomy.pdf
 
 برنامه ترم جاری
 
 دانشجویان برتر