پنجشنبه 9 بهمن 1399 _ 15 جمادى الثانية 1442 _ 28 ژانویه 2021
فارسی | English
  برنامه های درسی و امتحانی

برنامه واحدهای درسی ورودی های مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده کشاورزی در نیمسال اول سالتحصیلی 1400-1399

 
 برنامه ترم جاری
 
 دانشجویان برتر