دوشنبه 2 مهر 1397 _ 14 محرم 1440 _ 24 سپتامبر 2018
فارسی | English
 
اعضا آنلاین : 0
امروز : 9
ديروز : 122
 
  برنامه های درسی و امتحانی


برنامه های  درسی و امتحانی گروه ها در نیم سال اول سال تحصیلی 1396
 

گروه گیاه پزشکی                                                 1.pdf

گروه بیوتکنولوژی                                                   2.pdf

گروه زراعت                                                           3.pdf
 
 برنامه ترم جاری
 
 دانشجویان برتر