يکشنبه 10 اسفند 1399 _ 16 رجب 1442 _ 28 فوریه 2021
فارسی | English
  دانشجويان ارشد بيوتكنولوژي
 

                                        ارشد بيوتكنولوژي كشاورزي ورودي مهر 92 


ارشد بيوتكنولوژي كشاورزي ورودي مهر 91 


سعیده ابراهیم زاده
رقیه اکبری
نرگس پشم فروش
ندا حسن پور
علی خسرونژاد
پریسا خوش نیت
هادی سبحانی فرد
سمیرا صنمی
مریم فرشباف بنام


ارشد بيوتكنولوژي كشاورزي ورودي مهر 90

 

پورهنگ-ليلا

تقي پورگول-كبري

درزي رامندي-محسن

رمضاني دلشاد-سونيا

عزيزي-سولماز

قربانزاده-زهرا

قوچ زاده-عبدالغفار


 

ارشد بيوتكنولوژي كشاورزي ورودي مهر 89
محسن سجادی

اكبرزاده-طاهره

خاكپورخواجه-مريم

خيري ابربكوه-سونيا

دارابي-سرگل

رحيمي اسفنجاني-نادر

رضايي ديندارلو-الهام

شهرياري-فاطمه

مختاري-منا

نريماني قوردلار-طاهره

ارشد بيوتكنولوژي كشاورزي اولين ورودي مهر 88

ایمانی ناصر

حدادیان رضا

فاطري رضوانی شهلاسادات

شاهی مریم

علی حاجی دخت

منظری فلاح محمد علی

نظامی الیاس

نظامی پرویز

نوجوان ساناز

واحدی مهران

 
 برنامه ترم جاری
 
 دانشجویان برتر