آمار سايت
اعضا آنلاین : 0
امروز : 88
ديروز : 94
 
  دكتر حميد محمدي

                                          دکتر حمید محمدی

                                                    

 
                استادیار گروه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و داروئی

تلفن: 04124327500- داخلی 2095

 آدرس الکترونیکی: hmohammadi@azaruniv.eduAcademic Qualification

B.Sc. of Agronomy and Plant Breeding, University of Uromia, Iran, 2003.

 M.Sc. of Agronomy, Tehran University, Karaj, Iran, 2006.

 Ph.D. of crop Physiology, Tehran University, Karaj, Iran. 2010.

فایل رزومه علمی                                    

 
 برنامه ترم جاری
 
 دانشجویان برتر