جمعه 4 خرداد 1397 _ 10 رمضان 1439 _ 25 مه 2018
فارسی | English
 
اعضا آنلاین : 0
امروز : 13
ديروز : 223
 
  دكتر حميد محمدي

                                          دکتر حمید محمدی

                                                    

 
                استادیار گروه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی و داروئی

تلفن: 04124327500- داخلی 2095

 آدرس الکترونیکی: hmohammadi@azaruniv.eduAcademic Qualification

B.Sc. of Agronomy and Plant Breeding, University of Uromia, Iran, 2003.

 M.Sc. of Agronomy, Tehran University, Karaj, Iran, 2006.

 Ph.D. of crop Physiology, Tehran University, Karaj, Iran. 2010.

فایل رزومه علمی                                    

 
 برنامه ترم جاری
 
 دانشجویان برتر