شنبه 24 آذر 1397 _ 08 ربيع الثاني 1440 _ 15 دسامبر 2018
فارسی | English
 
اعضا آنلاین : 0
امروز : 363
ديروز : 129
 
  دكتر شيرزاد
دكتر اكبر شيرزاد 

تلفن داخلي: 2035 در دانشكده 
پست الكترونيكي: ashirzad@azaruniv.edu


دانشیار گروه گياهپزشكي- بیماری شناسي

متولد 1338 شاهين دژ
تاریخ استخدام: 1369

تحصيلات:
دكتري بيماريشناسي گياهي-كنترل بيولو‍ژيك دانشگاه تهران 1387
كارشناسي ارشد بيماري شناسي گياهي - قارچ شناسي دانشگاه تهران
كارشناسي گياهپزشكي

تدريس:
قارچشناسي
ميكروبيولو‍ژي
بيماريهاي فيزيولوژيك
بيماريهاي گياهي
كنترل بيولوژيك بيماريهاي گياهي
عوامل بيماريزاي خاكزاد
روش تحقيق در بيماري شناسي گياهي


سوابق اجرائی:

نام سمت

از تاریخ

به مدت

معاون آموزشي وتحصيلات تكميلي

مهر 89

3 سال و 9 ماه

معاون اداری ومالي دانشگاه

خرداد 85

1سال و1ماه

مديرگروه كشاورزي

مهر77

6 سال

معاون اداری ومالی دانشگاه

شهریور75

3 سال


سوابق علمي وپژوهشي:

 
 برنامه ترم جاری
 
 دانشجویان برتر