جمعه 3 فروردين 1397 _ 06 رجب 1439 _ 23 مارس 2018
فارسی | English
 
اعضا آنلاین : 0
امروز : 72
ديروز : 138
 
  مدير گروه گیاهپزشکی

مدیر گروه گیاهپزشکی: دکتر اکبر شیرزاد
دانشیار گروه گياهپزشكي


تلفن: 34327500-041 داخلي: 2515      
پست الکترونیکی:ashirzad@azaruniv.edu 


    اولین مدیر گروه گیاه پزشکی: دکتر داود محمدی از مرداد 1390 تا اسفند 1393

دومین مدیر گروه گیاه پزشکی: دکتر علی مهرور از اسفند 1393 تا شهریور 1395  


 


 
 برنامه ترم جاری
 
 دانشجویان برتر