يکشنبه 10 اسفند 1399 _ 16 رجب 1442 _ 28 فوریه 2021
فارسی | English
  واحدها و سرفصلهاي بيوتكنولوژي

كارشناسي مهندسي كشاورزي- بيوتكنولو‍ژي كشاورزي
 


جدول تقسيم  هفت ترمي واحدها
سرفصلهاي دروس مصوب وزارت علوم pdf  


**********************
کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

جدول تقسیم هشت ترمی دروس        1.pdf
سرفصل های دوره کارشناسی         2.pdf

**********************

در انتخاب واحدهای عمومی دقت کنید تا فقط آنچه در فایل زیر برای دوره کارشناسی ارائه شده است را انتخاب نماییدجدول دروس عمومی و معارف که بایستی در طول دوره کارشناسی گذرانده شود

فایل دروس عمومی.docx

 

در پایان دوره در صورت لزوم حداکثر دو درس را میتوان بصورت معرفی به استاد گذراند. هرگونه غیبت از جلسه امتحان برابر نمره صفر در آن درس میباشد. 

 طول دوره کارشناسی 8 ترم (4 سال) قابل تمدید تا حداکثر 10 ترم میباشد و درصورتی که دانشجو بدلیل غیبت در جلسه امتحان یا عدم کسب نمره قبولی نتواند درسی را بگذراند انتخاب دوباره همان درس مستلزم پرداخت هزینه میباشد


            كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي كشاورزي

                                             جدول تقسیم بندی چهار ترمی واحدها   1.pdf
                              سرفصل دروس                             2.pdf


تاریخ ارائه سمینار حداکثر تا آخر بهمن ماه ترم سوم و  تاریخ ارائه پروپوزال پایان نامه آخر آبان ترم سوم میباشد
 
اتمام دوره و دفاع از پایان نامه از خرداد تا شهریور  و  لازم به یادآوری است که پس از اتمام
ترم چهار دانشگاه از دادن خوابگاه و تغذیه  معذور میباشد و دانشجویان باید تا پایان ترم چهار دوره خود را به اتمام برسانند

دكتري بيوتكنولوژي كشاورزي

جدول  تقسیم هشت ترمی واحدها          1.pdf 
     سرفصل دروس                            2.pdf


 

 
 برنامه ترم جاری
 
 دانشجویان برتر