سه شنبه 6 مهر 1400 _ 21 صفر 1443 _ 28 سپتامبر 2021
فارسی | English
  تاريخچه
 

گروه كشاورزي با پذيرش دانشجو در مقطع كارداني گياه پزشكي در سال 1381 رسما فعاليت آموزشي و پژوهشي خود را شروع كرد، تعداد دانشجو در ابتداي دوره  25 نفر بوده و به تدريج در مقطع كارداني به كارشناسي، كارشناسي و كارشناسي ارشد در سه رشته مهندسي كشاورزي مجوز تاسيس رشته كسب و پذيرش دانشجو كرد.

در سال 1390 تعداد كل دانشجويان گروه كشاورزي به 300 نفر رسيده است. تعداد اعضاي هيات علمي گروه  در ابتداي تاسيس 2 نفر و در سال 1390 به ده  نفر رسيده است كه در سه گروه مختلف گياه پزشكي، بيوتكنولوژي و زراعت مشغول به كار هستند با توجه به نياز گروه كشاورزي و برنامه توسعه‌اي گروه تا پنج سال آينده تعداد 6 نفر نيز به اعضاي گروه اضافه خواهد شد.

ايجاد دانشكده كشاورزي در دانشگاه در جلسه ارديبهشت ماه 90 شوراي دانشگاه، در جلسه مهر ماه 90 هيئت امناي دانشگاه و در جلسه آبان ماه 90 هيئت رئيسه دانشگاه به تصويب رسيده و هفتمين دانشكده دانشگاه بنام دانشكده كشاورزي رسما تاسیس گردید. در دیماه 90 دکتر محمد احمدآبادی به عنوان اولین رئیس دانشکده کشاورزی منصوب و مسئولیت راه اندازی دانشکده را به عهده گرفت. این دانشکده فعلا دارای سه گروه آموزشی مجزا و مستقل میباشد.
از سال 1390 تا سال 1398 روسا، معاونین و مدیریان گروهها به شرح زیر است:


*اولین رئیس دانشکده کشاورزی از سال 1390 تا سال 1393 ، آقای دکتر محمد احمد آبادی دانشیار گروه بیوتکنولوژی، علاوه براین ایشان معاونت دانشجویی دانشگاه را نیز در پرونده خود دارند.

*دومین رئیس دانشکده از سال 1393 تا سال 1394، آقای دکتر ناصر عیوضیان کاری، دانشیار گروه گیاهپزشکی

* سومین رئیس دانشکده از سال 1393 تا سال 1398، آقای دکتر حمید محمدی، دانشیار گروه زراعت و گیاهان دارویی

* چهارمین رئیس دانشکده از سال 1398، آقای دکتر محمد احمد آبادی

معاونین دانشکده از سال 1392 به شرح زیر است:
*اولین معاون دانشکده آقای دکتر حمید محمدی از سال 1392 تا سال 1393
*دومین معاون دانشکده آقای داود محمدی، استادیار گروه گیاهپزشکی از سال 1393 تا 1394
*سومین معاون دانشکده آقای دکتر تاری نژاد، دانشیار گروه بیوتکنولوژی از سال 1394 تا سال 1397
*چهارمین معاون دانشکده آقای دکتر وحید فلاح زاده استادیار گروه گیاهپزشکی از سال 1397 تا 1398
*پنجمین معاون دانشکده خانم دکتر شلاله مصلحی، استادیار گروه گیاهپزشکی از سال 1398

مدیران گروه گیاهپزشکی از ابتدای تشکیل دانشکده کشاورزی
اولین مدیر گروه آقای دکتر داود محمدی از سال 1390 تا سال 1392
دومین مدیر گروه آقای دکتر علی مهرور از سال 1392 تا سال 1393
سومین مدیر گروه گیاهپزشکی آقای دکتر داود محمدی از سال 1393 تا سال 1394
چهارمین مدیر گروه گیاهپزشکی آقای دکتر علی مهرور از سال 1394 تا سال 1395
پنجمین مدیر گروه آقای دکتر اکبر شیرزاد از سال 1395 تا سال 1397
ششمین مدیر گروه آقای دکتر ناصر عیوضیان کاری از سال 1398

مدیران گروه بیوتکنولوژی از ابتدای تشکیل دانشکده کشاورزی
اولین مدیر گروه آقای دکتر مقصود پژوهنده از سال 1390 تا سال 1393
دومین مدیر گروه آقای دکتر علیرضا تاری نژاد از سال 1393 تا سال 1394
سومین مدیر گروه آقای دکتر مقصود پژوهنده از سال 1394 تا سال 1398
چهارمین مدیر گروه آقای دکتر محمد احمدآبادی از تیر ماه 1398 تا آبان ماه 1398
پنجمین مدیر گروه آقای دکتر علیرضا تاری نژاد از سال 1398

مدیران گروه زراعت و گیاهان دارویی از ابتدای تشکیل دانشکده کشاورزی
اولین مدیر گروه آقای دکتر کامبیز عزیزپور از سال 1390 تا سال 1393
دومین مدیر گروه آقای حمید محمدی از سال 1393 تا سال 1394
سومین مدیر گروه آقای دکتر کامبیز عزیزپور از سال 1394 تا سال 1396
چهارمین مدیرگروه آقای دکتر امیر رضا صادقی از سال 1396  ادامه دارد.

 
 برنامه ترم جاری
 
 دانشجویان برتر