يکشنبه 7 خرداد 1402 _ 08 ذو القعدة 1444 _ 28 مه 2023
فارسی | English
  تاريخچه
 

تاریخچه
در سال 1381 گروه كشاورزي با پذيرش دانشجو در مقطع كارداني گياه­پزشكي رسما فعاليت آموزشي و پژوهشي خود را شروع كرد، تعداد دانشجو در ابتداي دوره  25 نفر بوده و به تدريج در مقطع كارداني به كارشناسي، كارشناسي و كارشناسي ارشد در سه رشته مهندسي كشاورزي (گیاهپزشکی، بیوتکنولوژی و زراعت و گیاهان دارویی) مجوز تاسيس رشته كسب و پذيرش دانشجو كرد.

ايجاد دانشكده كشاورزي در دانشگاه در مهر ماه سال 1390 در هيئت امناي دانشگاه به تصويب رسيده و هفتمين دانشكده دانشگاه بنام دانشكده كشاورزي رسما تاسیس گردید. در دی­ماه 1390 دکتر محمد احمدآبادی به عنوان اولین رئیس دانشکده کشاورزی منصوب و مسئولیت راه اندازی دانشکده را به عهده گرفت. در حال حاضر، این دانشکده دارای سه گروه آموزشی مجزا و مستقل می­باشد که در 3 مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پذیرش دانشجو دارد. در سال 1400 تعداد كل دانشجويان دانشکده كشاورزي به 500 نفر رسيده است. تعداد اعضاي هيات علمي گروه  در ابتداي تاسيس 2 نفر بوده که در سال 1400 به بیست  نفر رسيده است. رشته­های دایر در مقاطع مختلف به شرح زیر می­باشند:
مقطع کارشناسی: گیاهپزشکی، تولید و ژنتیک گیاهی، علوم باغبانی
مقطع کارشناسی ارشد: بیماری­شناسی گیاهی، حشره­شناسی کشاورزی، بیوتکنولوژی کشاورزی، اگروتکنولوژی-فیزیولوژی گیاهان زراعی، اگروتکنولوژی-اکولوژی گیاهان زراعی و گیاهان دارویی
مقطع دکتری: بیوتکنولوژی کشاورزی
 
از سال 1390 تا سال 1400 مدیریت­های دانشکده به شرح زیر است:
روسای دانشکده:
*اولین رئیس دانشکده کشاورزی: آقای دکتر محمد احمدآبادی، دانشیار گروه بیوتکنولوژی، از سال 1390 تا سال 1393. ایشان مدیریت امور آموزشی دانشگاه و معاونت دانشجویی دانشگاه را نیز در پرونده خود دارند.
*دومین رئیس دانشکده: آقای دکتر ناصر عیوضیان کاری، دانشیار گروه گیاهپزشکی، از سال 1393 تا سال 1394
* سومین رئیس دانشکده: آقای دکتر حمید محمدی، دانشیار گروه زراعت و گیاهان دارویی، از سال 1393 تا سال 1398،

* چهارمین رئیس دانشکده:  آقای دکتر محمد احمدآبادی، دانشیار گروه بیوتکنولوژی، از سال 1398- ادامه دارد

معاونین دانشکده:
*اولین معاون دانشکده: آقای دکتر حمید محمدی از سال 1392 تا سال 1393
*دومین معاون دانشکده: آقای داود محمدی، دانشیار گروه گیاهپزشکی از سال 1393 تا 1394
*سومین معاون دانشکده آقای دکتر تاری نژاد، دانشیار گروه بیوتکنولوژی از سال 1394 تا سال 1397
*چهارمین معاون دانشکده آقای دکتر وحید فلاح زاده، دانشیار گروه گیاهپزشکی از سال 1397 تا 1398
*پنجمین معاون دانشکده: خانم دکتر شلاله مصلحی، استادیار گروه گیاهپزشکی از سال 1398تا 1400
*ششمین معاون دانشکده: آقای دکتر وحید سرابی، دانشیار گروه زراعت، از سال 1398-ادامه دارد

مدیران گروه گیاهپزشکی از ابتدای تشکیل دانشکده کشاورزی
اولین مدیر گروه: آقای دکتر داود محمدی از سال 1390 تا سال 1392
دومین مدیر گروه: آقای دکتر علی مهرور از سال 1392 تا سال 1393
سومین مدیر گروه : آقای دکتر داود محمدی از سال 1393 تا سال 1394
چهارمین مدیر گروه: دکتر علی مهرور از سال 1394 تا سال 1395
پنجمین مدیر گروه: آقای دکتر اکبر شیرزاد از سال 1395 تا سال 1397
ششمین مدیر گروه: آقای دکتر ناصر عیوضیان کاری از سال 1397 تا 1399
هفتمین مدیر گروه: آقای دکتر وحید فلاح­زاده از سال 1399-ادامه دارد

مدیران گروه بیوتکنولوژی از ابتدای تشکیل دانشکده کشاورزی
اولین مدیر گروه: آقای دکتر مقصود پژوهنده از سال 1390 تا سال 1393
دومین مدیر گروه: آقای دکتر علیرضا تاری نژاد از سال 1393 تا سال 1394
سومین مدیر گروه: آقای دکتر مقصود پژوهنده از سال 1394 تا سال 1398
چهارمین مدیر گروه: آقای دکتر محمد احمدآبادی از تیر ماه 1398 تا آبان ماه 1398
پنجمین مدیر گروه: آقای دکتر علیرضا تاری نژاد از سال 1398-ادامه دارد

مدیران گروه زراعت و گیاهان دارویی از ابتدای تشکیل دانشکده کشاورزی
اولین مدیر گروه: آقای دکتر کامبیز عزیزپور از سال 1390 تا سال 1393
دومین مدیر گروه: آقای حمید محمدی از سال 1393 تا سال 1394
سومین مدیر گروه: آقای دکتر کامبیز عزیزپور از سال 1394 تا سال 1396
چهارمین مدیرگروه: آقای دکتر امیر رضا صادقی از سال 1396  ادامه دارد.
 

 
 برنامه ترم جاری
 
 دانشجویان برتر